" Eén van de belangrijkste dingen bij communiceren is te horen wat niet wordt gezegd. "

Visie en werkwijze

kinder en jeugd therapieAls kinder- en jeugdtherapeut werk ik vanuit de overtuiging dat ieder kind de oplossing voor het probleem in zich heeft. Ik ga daarom samen met het kind kijken naar wat het zelf zou kunnen doen om zich weer beter in zijn vel te kunnen voelen. Naar welke eigen, unieke, innerlijke krachten en kwaliteiten het kind heeft, zodat het deze in kan zetten in het dagelijks leven.
Hierbij maak ik gebruik van diverse therapievormen, zoals: speltherapie, cognitieve gedragstherapie en korte oplossingsgerichte therapie. De keuze voor een therapievorm is gebaseerd op de uniekheid en eigenheid van het kind. Op deze manier krijgt het kind therapie op maat aangeboden en wordt er gezocht naar wat aansluit bij het kind. Met een therapie op maat kan ik kinderen en hun ouders helpen om stappen in de goede richting te zetten.

 

Tijdens de begeleiding staat altijd het kind, met zijn hulpvraag centraal en zal ik vanuit verschillende invalshoeken werken en kijken naar het kind en zijn hulpvraag. Ondanks dat het weten, het kunnen en het doen vooral aangestuurd wordt vanuit het onderbewuste, is het kind degene die zichzelf het beste kent. Ieder kind heeft op bewust en onbewust niveau verschillende hulpbronnen, die kunnen helpen bij het vinden van een oplossing van het probleem.

Door te kijken, luisteren, observeren, praten, tekenen, spelen, enz. verdiep ik me in het kind en pas ik me aan bij de belevingswereld van het kind. Dit is de kern van waaruit ik tijdens het gehele begeleidingstraject zal werken. Als het bij het kind past om door middel van tekenen op zoek te gaan naar oplossingen, dan zal ik het hierin volgen. Is het iemand die zich via dansen, creatief bezig zijn, spel of zingen wil ontwikkelen dan sluit ik hierbij aan. Wanneer het kind graag buiten is, dan is dit ook mogelijk. De begeleiding van een jong kind ziet er dan ook zeer waarschijnlijk heel anders uit dan de begeleiding van een jongere.

 

samen sterk

 

Om een kind zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen kies ik er bewust voor om de omgeving van het kind, zoals ouders en leerkrachten, zo veel mogelijk te betrekken bij het begeleidingsproces. Mijn ervaring is dat dit een krachtige manier van samenwerken is en dat het kind zo een optimale kans krijgt om zijn talenten te ontdekken en te gebruiken.

 

 

Hierna kan het kind op eigen krachten verder,
samen met de belangrijke mensen in zijn omgeving.