" Jezelf zien is meer dan in de spiegel kijken "

Video Interactie Begeleiding (VIB)

video interactie begeleidingIndien gewenst kan observatie thuis of op school, eventueel ondersteund met video-opnamen (VIB), deel uitmaken van de behandeling/het traject. Soms is een heel therapie-traject niet eens nodig en heeft u, als ouder en/of leerkracht, voldoende aan een paar coachende gesprekken vergezelt van ondersteunende videobeelden.

VIB  is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening die ingezet kan worden bij gezinnen, op school of de sportclub. Door te leren over de achtergrond van het gedrag van het kind, (subtiele) signalen/initiatieven te leren herkennen en praktische tips om hier mee om te gaan, kunt u als ouder/leerkracht zelf een vicieuze cirkel doorbreken.

Tijdens een normale (spel-) situatie worden video-opnames gemaakt van ongeveer vijf tot vijftien minuten. Deze opnames worden d.m.v. micro-analyse met de ouders en/of leerkracht besproken en geanalyseerd, met als doel een helder zicht te geven op de behoeftes en het functioneren van het kind. Door middel van deze analyse wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie, waar de sterke kanten van de opvoeder(s) liggen en wat nog verbeterd zou kunnen worden. Door het gezamenlijk terugkijken en nabespreken van deze opnames, wordt duidelijk hoe de basiscommunicatie tussen het kind en zijn ouder/leerkracht/omgeving verloopt. Het doel van VIB is vooral het verbeteren van deze communicatie. Daarnaast draagt het bij tot een meer bewuste, positieve en sensitieve houding van de ouder/leerkracht. Hierdoor zijn zij (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling.

een met omgeving

 

Bij het terugkijken van de beelden staan steeds twee vragen centraal:

  • Welke initiatieven neemt het kind om contact te maken?
  • Hoe reageren ouders/leerkracht/omgeving op deze initiatieven?