" Privacy & Disclaimer "

Privacyverklaring

Klaver Kind & Co, respecteert de privacy van al haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens uitsluitend voor uitvoering van de werkzaamheden zoals in de behandelovereenkomst staat beschreven. Ik zal uw gegevens nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Ook door mij eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, uitgezonderd de wettelijke verplichting in het kader van wet- en regelgeving.

Klaver Kind & Co gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

 • Ik vraag u bij aanvang van het begeleiding traject, een intakeformulier in te vullen voor het in kaart brengen van de hulpvraag van uw kind.
 • Eveneens wordt er aan u gevraagd een behandelovereenkomst te ondertekenen waarin u kunt aangeven of u toestemming geeft voor:
  • Het al dan niet opvragen van informatie of het plegen van overleg bij artsen/specialisten waar uw kind eerder in behandeling was.
  • Het al dan niet akkoord gaan met het feit dat de behandelaar overleg pleegt met collega-therapeuten/coaches. Dit zal altijd anoniem gebeuren zonder vermelding van personalia.
  • Het al dan niet noteren, verwerken en opslaan van relevante gegevens m.b.t. de hulpvraag/therapie.
 • Ik bewaar alle gegevens conform de regels van de bewaarplicht. Dat is in de meeste gevallen voor u 15 jaar.

Klaver Kind & Co en beveiligingsmaatregelen

 • Ik sla de fysieke gegevens op in een afsluitbare archiefkast.
 • Ik sla de elektronisch bewaarde bestanden op in een beveiligde ICT-omgeving.
 • Ik voer de oude gegevens na de bewaarplicht op beveiligde wijze af.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Klaver Kind & Co.
Door de website te gebruiken stemt de bezoeker in met deze disclaimer.

ZORGVULDIGHEID

Klaver Kind & Co heeft bij de samenstelling van de informatie op deze website grote zorgvuldigheid betracht. Helaas kunnen er onjuistheden op de website voorkomen, kan de inhoud onvolledig zijn of kan de informatie (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
Klaver Kind & Co aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid/onjuistheid van de aangeboden informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

SITES VAN DERDEN

Deze website heeft Hyperlinks naar websites van derden opgenomen. Hierbij is uiterste zorgvuldigheid betracht. Klaver Kind & Co heeft geen controle over de inhoud van sites van derden waar naar verwezen wordt en is daarom daar niet verantwoordelijk voor.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Het auteursrecht op deze website berust bij Klaver Kind & Co of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Klaver Kind & Co.
Het kopiƫren, downloaden, vermenigvuldigen en/of bewerken van de informatie is op deze website dan ook alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door Klaver Kind & Co.