" Als iets werkt, doe er dan meer van; als iets niet werkt, doe het dan anders."

Wie ben ik?

Marjon Klaassen-VerhappenMijn naam is Marjon Klaassen. Ik woon sinds mijn geboorte in Deurne. Ik ben getrouwd en samen hebben we 2 mooie en lieve jongens gekregen.

Het werken met kinderen is voor mij jaren geleden begonnen als vrijwilligster, en vervolgens als professioneel pedagogisch medewerker, bij een aantal peuterspeelzalen in Deurne. Al snel voelde ik dat dit mijn passie is. En ook dat mijn speciale aandacht uit gaat naar de kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Het beste in het kind naar boven halen is mijn uitgangspunt en zie ik echt als een uitdaging. Om dit voor kinderen te kunnen betekenen ben ik daarom, na mijn SPW-opleiding, aanvullend een training Braingym gaan volgen bij het Centrum voor Body & Braingym. BrainGym® maakt deel uit van de Educatieve Kinesiologie. Het is een reeks van fysieke oefeningen en massages die er voor zorgen dat je meer in contact komt met jouw eigen mogelijkheden. Je lichaam komt beter in balans en negatieve blokkades en stressfactoren worden bestreden.

Voor nog meer verdieping en om de kinderen die het nodig hebben ‘’vleugels’’ te kunnen geven ben ik vervolgens op zoek gegaan naar een opleiding die me de handvatten hiervoor zou kunnen geven. Hierdoor kwam ik uit bij de opleiding tot kindercoach, en Kinder- en Jeugdtherapeut van BGL&Partners. Bij deze opleiding ligt de focus niet op de problemen, maar (net als bij Braingym) bij de mogelijkheden, de innerlijke kracht en de kwaliteiten van het kind. Via deze weg heb ik ondertussen al diverse kinderen en hun ouders mogen ondersteunen om weer in balans te komen. Naast mijn eigen praktijk ben ik sinds een aantal jaren ook met veel plezier werkzaam als (VVE-)pedagogisch coach bij Spring Kinderopvang voor een vijftal peuterspeelzalen in Brouwhuis en Rijpelberg.

logo klaver kind en coMijn logo

In mijn logo zit mijn identiteit en mijn visie als therapeut verweven. Het straalt uit wie ik ben en waar ik voor sta.

klavertje4Mijn volledige naam is Klaassen-Verhappen, wat samen Kla-ver vormt.
Mijn gezin bestaat uit 4 personen, net als een klavertje vier.
Een klavertje vier staat ook voor geluk.

 

de druppelWanneer ik een stukje bij kan dragen aan het geluk van een kind, maakt mij dat ook heel gelukkig. In mijn werk als therapeut streef ik er naar om open en transparant te zijn, wat terug komt in dit klavertje. Een spreekwoordelijke ‘laatste’ druppel kan er voor doen zorgen dat een kind (en/of gezin) volledig uit balans raakt. Het kind zit niet meer lekker in zijn vel en balanceert om te blijven staan. Mijn doel is dat het kind en de jongere bij mij de rust en ruimte krijgen die ze nodig hebben, om hun eigen krachten en kwaliteiten te (her)ontdekken waardoor ze weer in balans en met beide voeten op de grond kunnen komen.

het kindDe buitenwereld, het systeem rondom het kind, zoals gezin, familie, omgeving en school, speelt voor mij een belangrijke rol binnen het traject. Doordat het kind tijdens de begeleiding in beweging komt kan er ook een ‘’rimpel effect’’ ontstaan in zijn omgeving. Door zo goed mogelijk samen te werken, kan dit effect versterkt worden, waardoor er een krachtige ‘’cirkel’’ rondom het kind ontstaat. Op deze manier kan de begeleiding nog effectiever werken. Dit is de reden dat ik me tijdens de therapie niet alleen richt op de binnenwereld van het kind, maar voor een gedeelte ook op zijn buitenwereld, zoals ouders, familie, school, sportvereniging etc. Met als doel dat het kind na het traject weer ‘alleen’ verder kan, gedragen en gesteund door het systeem. De belangrijke mensen rondom het kind.

de omgeving