" Bewustwording is de eerste stap naar verandering "

Wat is integratieve Kinder- en Jeugdtherapie?

integratieve therapieIn deze hectische maatschappij valt het voor een kind niet altijd mee om zich staande te houden. Mede door alle ervaringen en gebeurtenissen om zich heen, kan het kind volledig uit balans raken. De spreekwoordelijke ‘’laatste druppel’’ kan er voor zorgen dat het kind niet lekker in zijn vel zit en het overzicht en de grip op zichzelf kwijt is geraakt.

Het kind kan hierdoor verandering in gedrag laten zien. Gedrag waarvan het zelf vaak niet weet waar het vandaan komt of waarom het op die, soms onhandige, manier reageert op mensen of situaties. Het kan ook zijn dat de ontwikkeling stagneert of verstoord raakt. Of dat het kind zich gewoon niet lekker in zijn vel voelt of vast loopt, thuis op school of met leeftijdsgenoten. Dit alles kan voor de ouders als heel machteloos en niet begrepen voelen. Welke ouder wil nu niet dat hun kind zich gelukkig, goed, veilig en tevreden voelt? Wanneer dit bij jouw kind niet zo is, wil je je kind heel graag helpen. Als ouders heb; je waarschijnlijk al alles geprobeerd, en toch kan het zijn dat het niet lukt om je kind weer in balans te krijgen.

Dan is het fijn om te weten dat er iemand is die jullie als gezin kan helpen. Als kinder- en jeugdtherapeut kan ik het kind en het gezin, helpen om samen op zoek te gaan naar die balans. En naar wat het kind en/of het gezin hiervoor nodig heeft. Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een laagdrempelige, kortdurende, speelse en praktische vorm van psychotherapie, speciaal voor kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar.

Integratief wil zeggen dat ik diverse behandelmethoden hanteer en op verschillende manieren naar het kind kijk. Daarnaast wordt de invulling van de sessies voor een groot deel bepaald door de wensen van het kind en zijn interesse. Hierdoor krijgt het kind begeleiding op maat, gericht op zijn situatie en mogelijkheden. Het streven is om in 10 tot 15 sessies de gestelde doelen te behalen. Hierbij geldt; korter waar het kan, langer waar het nodig is.