" Koester elkaars onvolkomenheden;
juist die maken elk van ons uniek."

Groepstraining

Het werken in een groepje kan heel drempelverlagend werken. Je merkt dat je niet de enige bent die met dit ‘probleem’ worstelt. Kinderen ontmoeten die soortgelijke ervaringen hebben, kan helpen. Het samenwerken met anderen kan ook inzicht geven in wat het effect kan zijn van jouw gedrag. Dit kan verhelderend werken en het proces versnellen. Het rendement van groepstraining is daardoor vaak groter. Het vergroot de assertiviteit, de kinderen leren hun gevoelens relativeren en leren om zich af te stemmen op een ander en met deze mee te denken. Hierdoor vergroten ze hun empatisch vermogen. In de groepstraining zal veel aandacht zijn voor respect en waardering voor elkaar. Dit vormt de kern van iedere bijeenkomst.

Er kunnen groepstrainingen gegeven worden aan groepjes van 4-6 kinderen van dezelfde leeftijdscategorie. De mogelijkheden zijn weerbaarheids-/sociale vaardigheidstrainingen, faalangsttraining of begeleiding van kinderen in echtscheiding situaties.
De training bestaat uit een individueel intakegesprek met iedere deelnemer, een individueel intakegesprek met de ouders, 12 bijeenkomsten van 1 uur en twee gezamenlijke ouderbijeenkomsten van een half uur.

De deelnemers krijgen inzicht in hun gevoelens, gedachten en gedrag. Daarnaast leren zij nieuwe vaardigheden aan. Groot voordeel van deze groepstraining is het leren van elkaar en het vinden van herkenning en steun bij anderen.

Individueel of in kleine groepjes:

Faalangst reductietraining

In het (basis-)onderwijs heeft 1 op de 10 kinderen last van faalangst. Faalangst ontstaat wanneer er een conflict is ontstaan tussen voelen, denken en doen. Dit gebeurd vooral in situaties waarin het kind beoordeeld wordt of waarin het denkt dat het beoordeeld wordt. Het gevolg kan een sterk, aanhoudend angstgevoel zijn in dergelijke situaties. Het kind gaat steeds meer twijfelen aan zichzelf en zijn capaciteiten. Het is bang voor negatieve reacties en beoordelingen. Angst om te falen kan zorgen voor minder goede prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten, zoals: zweten, trillen, hoofdpijn, slapeloosheid, maag- en darmklachten of hyperventileren. Deze klachten ontstaan doordat het kind onder steeds meer spanning komt te staan door de faalangst. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk de faalangst te onderkennen en het kind te leren omgaan met deze angst.

In een klein groepje (4 tot 6) met leeftijdsgenoten, leren de kinderen:

  • vertrouwenMet een andere bril naar zichzelf en hun kwaliteiten te kijken
  • In contact te komen met hun gevoelens en te ervaren dat ze deze zelf kunnen veranderen/beïnvloeden
  • In stresssituaties een probleemoplossende strategie leren gebruiken
  • Belemmerende gedachten herkennen, her kaderen en omzetten naar helpende, positieve gedachten
  • Gebruik leren maken van interne, en externe hulpbronnen
  • Om leren gaan met positieve/negatieve feedback
  • Een strategie leren kiezen die het meest bij het kind zelf past

SoWeA-training (Training voor sociale vaardigheid/weerbaarheid/assertiviteit )

Wordt je kind gepest?
Is het juist een kind dat andere kinderen pest?
Is je kind stil en onzeker?
Durft het geen nee te zeggen?
Of durf het niet zichzelf te zijn?
Wordt je kind buitengesloten?
Wil het leren samenspelen met andere kinderen?
Wordt het snel boos of huilt het heel snel?

Dan is deze training misschien iets voor jouw kind?

In een groepje van 4-6 kinderen, kunnen de kinderen in een veilige omgeving oefenen met dingen waar ze in hun dagelijks leven tegen aan lopen. Via diverse activiteiten, gesprekken, rollenspellen en oefeningen, leren de kinderen hun gedachten, gevoelens en gedrag serieus te nemen, te herkennen en erkennen en daarnaar te handelen. Er wordt veel aandacht besteed aan zelfvertrouwen, zelfbeeld en zelfwaardering. Daarnaast zal er worden geoefend met nieuwe oplossingsgerichte gedragsmogelijkheden. Hierdoor leert het kind die het in kan zetten om zich prettiger te voelen in diverse omstandigheden. Thuis, op school, met vriendjes, en op de sportclub.

Begeleiding van kinderen in echtscheiding situaties

begeleidingWanneer je ouders gaan scheiden, zet dat je leven als kind totaal op zijn kop. Wat zo gewoon en vanzelfsprekend was, is dat opeens niet meer zo....... Hoe ga je hier mee om als kind? Wat doe je met al die, vaak verwarrende, gevoelens en vragen die deze nieuwe situatie bij je oproept? Kinderen vinden het vaak moeilijk om hierover te praten. Zeker met hun ouders. Zij willen hen niet tot last zijn omdat ze het toch al zo moeilijk hebben. Door middel van (preventieve) begeleiding in kleine groepjes met leeftijdsgenoten leren de kinderen met deze nieuwe situatie om te gaan. Ze worden geholpen om de scheiding en hun eigen gevoelens beter te begrijpen en een plaats te geven. Ze leren een manier te vinden om er mee om te kunnen gaan. Hierdoor is de kans kleiner dat ze vast gaan lopen, uit balans raken en last gaan krijgen van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en/of concentratieproblemen.

 

Wanneer je interesse hebt in een van bovenstaande groepstrainingen, kun je vrijblijvend contact met me op nemen voor meer specifieke informatie, zoals aanvangsdatum, locatie, tarieven e.d.