" Je kunt de golven niet altijd wegnemen,
maar je kunt er wel op leren surfen "

Doel van de therapie

doel van de therapie

 

Het doel van deze therapie op maat is om het kind op een ontspannen en snelle manier, controle te laten krijgen over zichzelf. Het kind zal dan (weer) in staat zijn om keuzes te maken. Om een keuze te maken op welke wijze hij met zijn probleem of klacht wil omgaan. Het kind leert zo te vertrouwen op zijn eigen kracht, bouwt een positief zelfbeeld op en ontwikkelt ik-sterkte. Hierdoor wordt het kind sterker en leert dat het er mag zijn. Uniek, bijzonder, met prachtige kwaliteiten en eigenschappen die het kind maken tot wie het is. Het is meer in balans, krijgt zelfvertrouwen en gaat autonoom handelen.

 

 

Wat kan de therapie opleveren?

 • Verwerking van belastende ervaringen
 • Vermindering/oplossen van de klacht
 • jongetje in balansBepaalde vaardigheden en capaciteiten worden vergroot
 • Het kind gaat anders om met zichzelf, het probleem, een situatie, een persoon en de zin van het leven
 • Het kind kan beter omgaan met moeilijke omstandigheden
 • Het kind ontwikkelt eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Het kind heeft meer controle over gevoelens, gedachten en gedrag
 • Het kind ervaart verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag
 • Het kind is zich meer bewust van eigen mogelijkheden en beperkingen
 • Het kind is meer in balans
 • Het kind zit lekker in zijn vel en durft zichzelf te zijn
 • Een betere relatie tussen ouder en kind
 • (Herstel) balans binnen het gezin