" Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat."

Coaching voor ouders

Het kan natuurlijk ook zijn dat je als ouders zelf behoefte hebt aan persoonlijke ondersteuning. Opvoeden is lang niet altijd vanzelfsprekend of makkelijk. In een gezin kunnen zich allerlei grote en kleine problemen voordoen. Zeker wanneer je bijvoorbeeld een bijzonder kind hebt, dat extra zorg vraagt. Of wanneer het tussen je kinderen onderling niet lekker loopt. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor opvoeden in de praktijk vaak moeilijker is dan in theorie.

Het vraagt van de ouders, en/of omgeving, veel begrip, geduld, energie en motivatie om hier mee om te gaan. Of om iets aan de situatie te kunnen veranderen. Echter, veranderen is moeilijk. Daar is durf en doorzettingsvermogen voor nodig. Begrip en steun zijn dan belangrijke voorwaarden om als ouders gemotiveerd te kunnen blijven en er onvoorwaardelijk voor je kind te kunnen blijven zijn. Ook op deze manier kan een ‘’rimpel effect’’ ontstaan waar het kind veel profijt van kan hebben en je als gezin samen weer verder kunt.

Scholen

op schoolNiet alleen ouders kunnen hulp en ondersteuning gebruiken. Wanneer de problematiek zich (ook) op school afspeelt kunnen ook zij aankloppen voor ondersteuning. Observaties in de klas en/of Video Interactie begeleiding (VIB) behoren hierbij tot de mogelijkheden. Dit gebeurd echter altijd ná toestemming van ouders. Informatie verstrekking en/of contact met derden zal ook nooit plaatsvinden zonder medeweten en toestemming van ouders.

Daarnaast kunnen scholen mij benaderen voor begeleiding van kleine groepjes (4-6) kinderen . Hierbij kun je denken aan kinderen met scheidingsproblemen, faalangst, sociale vaardigheidstraining, weerbaarheidtraining, enz. Indien gewenst ben ik ook in te schakelen bij thema-ouderavonden voor diverse onderwerpen die te maken hebben met opvoeden, ontwikkeling of pedagogische thema’s.