" Veel energie gaat verloren in vechten tegen die veranderingen waar we juist zo naar verlangen"

Belangrijk om te weten

Omdat ik vind dat ouders (verzorgers) en leerkrachten nooit los staan van het kind, en ik vooral uitga van de kracht van β€˜β€™het systeem’’, verwacht ik van u ook een zekere mate van betrokkenheid bij het proces. Het is immers de bedoeling dat het kind samen met zijn omgeving op eigen kracht verder kan na het einde van het begeleidingstraject.

begeleiding

 

Het kan zijn dat het kind een opdracht mee krijgt na afloop van een sessie. Het is dan heel belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind hierin positief ondersteunen en begeleiden. Het complimenteren met elk stapje op de goede weg. En vooral niet stil staan bij momenten waarop het kind even terugvalt.
Volgende keer beter...

 

Leren is vallen en opstaan!!